Знайди: 1/3 від 2 діб; 1/4 від 3 м 2 дм; 1/10 від 3 ц; 1/3 від 2 грн 40 к.

Розв'язання:

1/3 від 2 діб = 48 год : 3 = 16 год

1/4 від 3 м 2 дм = 32 дм : 4 = 8 дм

1/10 від 3 ц = 300 кг : 10 = 30 кг

1/3 від 2 грн 40 к. = 240 к. : 3 = 80 к.