1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Козак 2020 рік

Частина 2. Номер 475

Запиши вирази й обчисли їх значення.
• Суму чисел 60 і 36 зменшити в 6 разів.
• Ділене – 75, дільник – добуток чисел 3 і 5.
• Число 90 збільшити на частку чисел 800 і 40.
• Різницю чисел 71 і 52 збільшити на 44.

• (60 + 36) : 6 = 16;

• 75 : (3 · 5) = 5;

• 90 + 800 : 40 = 110;

• (71 – 52) + 44 = 63.