1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Лишенко 2020 рік (частина 1)

Номер 163. Частина 1

1) Обчисли. Склади та запиши рівності на ділення на 2 або на 3 (на вибір).
2 • 5, 2 • 8, 2 • 6, 3 • 4, 3 • 7, 3 • 9
2) Поміркуй, як знайти невідомий множник, ділене, дільник.
? • 4 = 8, ? : 3 = 4, 12 : ? = 3

Розв'язання:

1) 2 • 5 = 10, 10 : 2 = 5
2 • 8 = 16, 16 : 2 = 8
2 • 6 = 12, 12 : 2 = 6
3 • 4 = 12, 12 : 3 = 4
3 • 7 = 21, 21 : 3 = 7
3 • 9 = 27, 27 : 3 = 9
2) 2 • 4 = 8
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3