1) Прочитай задачу. Розглянь схематичний малюнок до неї.
У саду росте 10 рядів яблунь, по 5 дерев у кожному, і 10 рядів груш, по 3 дерева в кожному. Скільки всього яблунь і груш росте в саду?
2) Задачу можна розв'язати двома способами. Поясни за схемами кожний спосіб.

 


Розв'язання:

Яблунь - 10 р. по 5 д.
Груш - 10 р. по 3 д.
Всього - ? д.
1 спосіб:
10 • 5 + 10 • 3 = 50 + 30 = 80 (д.)
2 спосіб:
(5 + 3) • 10 = 8 • 10 = 80 (д.)
Відповідь: всього 80 дерев