Обчисли значення кожної пари виразів у стовпчиках і перевір властивість множення суми на число.

Розв'язання:

4 • 5 + 3 • 5 = 20 + 15 = 35
(4 + 3) • 5 = 7 • 5 = 35
2 • 10 + 7 • 10 = 20 + 70 = 90
(2 + 7) • 10 = 9 • 10 = 90
3 • 3 + 5 • 3 = 9 + 15 = 24
(3 + 5) • 3 = 8 • 3 = 24