1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 2)

Частина 2. Номер 11

Розглянь прямокутник ABCD. Прочитай відомості про нього:
ВС = 8 см
Рпр. = 20 см
Обчисли довжину сторони АВ.

 


Розв'язання:

ВС = 8 см
Рпр. = 20 см
АВ - ? см
Довжина:
АВ = 20 - (8 • 2) : 2 =
         4
= (20 - 16) : 2 = 2 (см)
Відповідь: довжина сторони АВ 2 см