1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 2)

Частина 2. Номер 15

Які букви пропущено в записах? Якими компонентами вони були в лівій частині рівності? Що ілюструють записи? Сформулюй закони додавання й множення.

а + b = b + а
Від переставлення доданків сума не змінюється.
а • b = b • а
Від переставлення місцями множників добуток не зміниться.