1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік

Частина 2. Номер 248

На 1/4 круга зроблено мозаїку з 20 зернин гарбуза. Скільки зернин потрібно використати, щоб симетрично (однаково) зробити мозаїку на всьому крузі?
Склади власну мозаїку із зерен або моделей площинних (плоских) геометричних фігур. Сформулюй кілька запитань за мозаїкою. Спільно відповідайте на них.

Розв'язання:

20 • 4 = 80 (з.)