1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 2)

Частина 2. Номер 57

Запиши вирази та обчисли їх значення.
а) Суму чисел 410 і 290 зменш на 40.
б) Зменшуване 320, від'ємник – 90. Знайди різницю.
в) Від числа 370 відніми суму 110 і 180.
г) Різницю чисел 640 і 370 збільш на 300.

а) (410 + 290) – 40 = 700 – 40 = 660;

б) 320 – 90 = 230;

в) 370 – (110 + 80) = 370 – 190 = 180;

г) (640 – 370) + 300 = 270 + 300 = 570.