1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 2)

Частина 2. Номер 74

Знайди довжину огорожі ділянок прямокутної форми ABCD і АВОР. Чим є число 32 м (16 + 16) для цього завдання?
Порівняй попарно периметри трьох фігур, що є на рисунку.

 


Розв'язання:

АВСD = 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 = 96 (м)
АВОР = (16 + 16) • 2 = 32 • 2 = 64 (м)
32 м(16 + 16) - є довжиною ділянки АВСD.
РАВОР = РОСDР
РАВСD > РАВОР