1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 2)

Частина 2. Номер 95

Прочитай рівності. Заміни букви числами, запиши утворені числові рівності. Перевір, чи правильні вони.

(а + b) + с = (а + с) + b
        18               18
(6 + 5) + 7 = (6 + 7) + 5
(а + b) + с = а + (b + с)
           41                     41
(11 + 14) + 16 = 11 + (14 + 16)
(m + n) - k = m + (n - k)
          28                    28
(21 + 24) - 17 = 21 + (24 - 17)
m - (n + k) = (m - n) - k
          24                 24
48 - (21 + 3) = (48 - 21) - 3