1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 1)

Номер 179. Частина 1

Досліди закономірності змін у парах стовпчиків таблиці. Дай відповіді на запитання.
а) У скільки разів збільшився перший множник у II стовпчику? У скільки разів збільшився при цьому добуток?
б) Що не змінилося в III і IV стовпчиках? Що змінилося в них?
в) Чому не змінився добуток у V і VI стовпчиках чисел? Який загальний висновок можна зробити про зміну добутку?
Наведи два зразки добутків та їх зміну залежно від зміни одного із множників.

Розв'язання:

а) У 3 рази; у 3 рази;
б) не змінився перший множник; змінився другий множник і змінився добуток;
в) при множенні чисел 4 і 6, 8 і 3 добутком буде число 24.