1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік (частина 1)

Номер 196. Частина 1

З городу зібрали 14 ц картоплі. У перший засік засипали 4 ц картоплі, а решту — у два засіки порівну. Скільки центнерів картоплі засипали в третій засік?

Розв'язання

1) 14 – 4 = 10 (ц) — засипали у два засіки;
2) 10 : 2 = 5 (ц) — засипали порівну в два засіки.

Відповідь: в третій засік засипали 5 центнерів картоплі.