1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2020 рік

Частина 1. Номер 537

Розглянь прямокутник ABCD. Назви й запиши пари протилежних і суміжних сторін. Виміряй їх довжину. Знайди суму довжин кожної пари цих сторін.

Розв'язання

Протилежні сторони:
АВ і CD; ВС і AD.

Суміжні сторони:
АВ і АD, ВС і СD.

АВ = СD = 3 см
ВС = АD = 9 см

АВ + СD = 3 + 3 = 6 см
ВС + АD = 9 + 9 = 18 см

Повідомити про помилку