Номер 1

Як називають множину точок кута, рівновіддалених від його сторін?
Бісектриса.