Номер 10

Рівні множини представлені в першому випадку, бо кожен елемент першої множини є елементом другої множини і, навпаки, кожен елемент другої множини є елементом першої множини. У другому випадку множини не є рівними, бо елементом множини А є пара (1; 0), а елементом множини В є інша пара (0; 1). У третьому випадку елементом множини А є число 1, а елементом множини В є множина, яка містить число 1, тому ці множини не є рівними.