Номер 36

Які з наступних тверджень є правильними:
Правильне твердження — 1), бо об’єднання двох множин є множина, яка містить елементи заданих множин.