Номер 620

Рівності виконуватися не можуть, оскільки sin2 α + cos2 α = 1.