Номер 621

1) Якщо |tg α| > 1, |ctg α| > 1, то tg α · ctg α > 1.
2) Якщо |tg α| < 1, |ctg α| < 1, то tg α · ctg α < 1.
Але tg α · ctg α = 1. Отже, наведені умови виконуватися не можуть.