Вправа 79

Корінної — [кор’ін:ойі], найчисленнішої — [найчиеслен’:ішойі], повноцінно — [поувноц’ін:о], самоцінні — [самоц’ін’:і], самоцінності — [самоц’ін:ост’і], сприйняття — [сприйн’ат’:а], нездоланний — [нездолан:ий].