Самостійна робота 1. Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

ВАРІАНТ 1

1. Дія пoвicтi I. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» відбувається

А у селі Семигори.

2. Старий Омелько Кайдаш був добрим

В стельмахом

3. Молоде довгасте лице було рум’яне. Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — все подихало молодою парубочою красою. Це портрет

Б Лавріна

4. Працюючи біля повітки, сини Кайдаша розмовляли про

Б сватання до дівчат

5. Укажіть основний художньо-виражальний засіб у фрагменті тексту.

На горах за шпилями, вкритими лісом; пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долини проривався світ пучками, заливав западини золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав, крізь зелений лист , як через кришталь.

А метафора

6. Заповніть пропуск у цитаті з пoвicтi.

— Як хтось почне, то й я копирсну заступом скільки там paзiв, — сказав …i пішов у хату.

В Карпо

7. Установить правильну послідовність подій у твopi «Кайдашева сім’я».

1 — Б залицяння Карпа до Мотрі.

2 — Г знеславлення Кайдашихою своєї невістки перед сусідами.

3 — А знайомство Лавріна й Мелашки.

4 — В відвідання Кайдашами Києва.

8. Установіть відповідність між героїнею повісті та її характеристикою.

1 Мотря — Д гоноровита; непоступлива, «серце з перцем».

2 Мелашка — В ніжна, любляча, покірна.

3 стара Кайдашиха — Б працьовита, лайлива, несправедлива.

4 баба Палажка — А безвідповідальна, наївна, боязлива.

9. Визначте ідею твору I. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Ідея твору — аналіз і критика тогочасного панівного суспільного ладу, який спотворював людські почуття та взаємини, інтереси та прагнення; засудження егоїзму, жорстокості і дріб’язковості в стосунках із людьми, висловлення суму за людину, її самоприниження і моральний занепад; мотив національної самокритики, що переходить у мотив сорому й уболівання за український світ.

10. За поданим уривком доведіть, що I. Нечуй-Левицький — видатний майстер художнього письма, психолог.

У повісті «Кайдашева сім’я» та майстром художньої деталі. Адже всі художні засоби твору підпорядковані розкриттю характерів персонажів.

У цьому уривку Нечуй-Левицький справді виявив себе глибоким знавцем людської психології, адже в двох абзацах йому вдалося розкрити складний характер Марусі Кайдашихи.  Вона любить себе вихваляти, підлещуватися, але у гніві вся ця солодка луска спадала із неї, і ми бачимо зовсім іншу людину.

Художні засоби: епітети («облесливими словами; дрібним горохом; природної звичайності; солодке, аж нудне; солодка луска»), метафори («пишала губи, сипала словами, спадала луска»), порівняння (сипала облесливими словами, наче дрібним горохом), синоніми («сердилась, лаялась, кричала»).

ВАРІАНТ 2

1. У творі I. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» йдеться про часи

А після реформи 1861 року

2. Маруся Кайдашиха найкраще вміла

Б куховарити

3. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум’яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними блискучими, як терен, облитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите, щось гостре, палке, гаряче, було видно розум з завзяттям і трохи з злістю.

Це портрет

А Мотрі

4. Укажіть рису характеру героя повісті (за його словами).

— А хіба ж я один возитиму тудою снопи? Адже ж і ти возиш. Чом би пак і тобі не розкопати, —- сказав Кайдаш…

А нерозважливість

5. Укажіть визначальний художньо-виражальний засіб у фрагменті тексту

Сало шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, Гиготало, як гуска, гавкало, як собака, пищало, скреготало, а далі ніби завило: ґвалт, ґвалт! Ринка, вся промочена салом, зайнялась.

В порівняння

6. Заповніть пропуск у цитата з повісті.

— Мені аби була робоча, та проворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку, — сказав...

В Карпо

7. Установіть правильну послідовність подій у творі «Кайдашева сім’я».

1. — Б зустріч Лавріна й Мелашки біля млина

2. — А запрошення Мелашки на прощу

3. — Г відвідання Кайдашами Києва

4. — В сварка Мотрі й Мелашки

8. Установіть відповідність між героєм повісті й однією з визначальних рис його характеру.

1 Омелько — Д безвольний.

2 Карпо — В суворий.

3 Лаврін — Б ніжний.

4 кум Кайдаша — А хитрий

9. Визначте тематику повісті I. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Тема повісті — процес розпаду української патріархальної родини під впливом зовнішніх умов і суб’єктивних чинників (крайній індивідуалізм) І. Нечуй-Левицький змальовує із сумом і гіркотою. Герої І. Нечуя-Левицького борються за свій життєвий простір, але обмежується він власним господарством, сім’єю, хатою.

10. За поданим уривком доведіть, що I. Нечуй-Левицький — видатний майстер художнього письма.

Автор у зображенні пейзажу виявив себе, за висловом Івана Франка, "великим артистом зору". У цій замальовці переважають зорові образи, спостерігається тенденція до предметності, локальності й конкретності.

Письменник фіксує всі деталі: освітлення, барви, звуки — і в уяві читача вимальовується надзвичайно «жива» картина природи.

Художні засоби: епітети («гарний млин; ясному сонці; білою піною; маленькі веселки»), метафори («четверо коліс… сипали бризками; вода гула, шуміла, бризкала; грали веселки»), порівняння (обмальований, як цяцька»).

Ми бачимо, що тонке природжене чуття природи – це характерна риса творчої особистості І. Нечуя-Левицького. У письменника майже немає творів, куди пейзаж не входив би як обов’язковий складовий елемент сюжету.