Вправа 132

Виконайте тестові завдання.

1. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку

Б щонайрозумніший, більш трагічний

2. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку

Б якнайсильніший, дорожчий

3. Правильно написано всі подані прикметники, ОКРІМ

Г дорощий