Вправа 181

Знайдіть два квадрати, у яких треба поставити кому. Чому в інших розділовий знак ставити не треба?

1. Зеленіють жита, і стелиться туман.

2. За селом зеленіють жита і стелиться туман. — Кома між частинами складносурядного речення не ставиться, якщо вони мають спільний другорядний член (за селом).

3. Було затишно й пахло медом.

4. Сонце скотилося за обрій, і запахло медом.

5. Котра зараз година і коли вже прибуде потяг? — Кома між частинами складносурядного речення не ставиться, якщо вони виражені двома спонукальними або питальними реченнями.