Вправа 31

Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ-.

Турист — туристський, емігрант — емігрантський, агент — агентський, солдат — солдатський.