Вправа 37

Утворіть від поданих слів іменники за допомогою суфікса -ин-

Харківський — Харківщина, галицький — Галичина, Хмельницький — Хмельниччина, вінницький — Вінниччина, чернігівський — Чернігівщина, кріпацький — кріпаччина, німецький — Німеччина.