Вправа 44

Виконайте тестові завдання.

1. Правильно написано всі слова в рядку:

А капосний, туристський, хвастнути

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

Г об’їзний, беззахисний.

3. Спрощення приголосних треба позначити на письмі при утворенні прикметника за допомогою суфікса -н- від іменника

Г радість

4. Спрощення приголосних позначаємо на письмі в усіх словах рядка

В беззахисний, пізній, злісний

5. Букву т НЕ треба писати в прикметнику, утвореному від іменника

В щастя