Вправа 64

Упишіть пропущену букву е або и, скориставшись перевірним словом у дужках;

Садівничок (бо садівник), вареничок (бо вареник), щигличок (бо щиглик), бубличок (бо бублик).