Вправа 71

Виконайте тестові завдання.

1. Букву и треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

Б горщичок, печиво.

 

2. Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

В печиво, селище

 

3. Суфікс -ов- треба писати в прикметнику, утвореному від іменника ,

А плащовий.

 

4. Букву о треба писати на місці пропуску в слові .

Б кварцовий