Вправа 78

Позначте всі можливі місця перенесення кожного слова вертикальною рискою.

Без|меж|жя, під|зем|ний, по|льо|вий, по|дзьо|ба|ний, Уж|го|род|ський, кар|на|вал, двоя|рус|ний, від|ро|джу|ва|ти, да|ле|ко|схід|ний, ніж|ніс|тю, по|го|джу|ва|ти, ва|гон|ний, пів|огі|рка, ра|йон.