Задача 1.106

До посудини з електролітом прикладено сталу напругу. Чи залежить сила струму в ній від температури?

Електропровідність електролітів з підвищенням температури зростає. Це пояснюється тим, що під час нагрівання електроліту зростає ступінь дисоціації, концентрації йонів, і зростає їх рухливість, що призводить до зменшення і зростання сили струму.