Задача 1.11

Найбільша ємність шкільної демонстраційної батареї конденсаторів — 58 мкФ. Який заряд вона накопичить, якщо її приєднати до полюсів джерела струму напругою 50 В?

Дано:

Розв'язання:

С = 58 мкФ = 58 · 10–6 Ф
U = 50 В

C q , тоді q = CU.
U
[q] = Ф · В =  Кл · В  = Кл;
В

q = 58 · 10–6 · 50 = 2,9 · 10–3 (Кл) = 2,9 мКл.

q — ?

Відповідьq = 2,9 мКл.