1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. СИРОТЮК 2019 рік

Задача 1.111

Який питомий опір повинна мати домішка алюмінію в кремнії (за масою, у відсотках), щоб концентрація дірок у ньому становила 5 см–3? Припустити, що в утворенні дірки бере участь кожен атом Алюмінію.

Дано:

Розв'язання:

n = 5 см3 = 5 · 106 м–3
M(Si) = 28 · 10–3 кг/моль
SSi = 2400 кг/м3
NA = 6 · 1023 моль–1

Визначимо, який вміст повинна мати домішка алюмінію в кремнії:

N  =  n , де n1 — концентрація атомів Si.
N1 n1
n1 m  ·  NA  ⇒ n1 = SSi  NA ;
V M(Si) M(Si)
N  — ?
N1
n  =  n · M(Si)  =  5 · 106 · 28 · 10–3  = 0,97 · 10–22.
n1 SSi · NA 2400 · 6 · 1023

Відповідь: 9,7 · 10–21 %.

« Назад Вперед »