Задача 1.111

Який питомий опір повинна мати домішка алюмінію в кремнії (за масою, у відсотках), щоб концентрація дірок у ньому становила 5 см–3? Припустити, що в утворенні дірки бере участь кожен атом Алюмінію.