Задача 1.129

Який магнітний потік пронизує плоску поверхню площею 50 см2 при індукції поля 0,4 Тл, якщо ця поверхня: а) перпендикулярна до вектора індукції поля; б) розташована до вектора індукції під кутом 45°; 30°?

Дано:

Розв'язання:

△S = 50 см2 = 5 · 10–3 м2
B = 0,4 Тл
α1 = 0° C
α2 = 45° C
α3 = 60° C

За означенням магнітного потоку:

Φ = B△S cos α;

Φ1 = 0,4 · 5 · 10–3 cos 0° = 2 · 10–3 (Вб);

Φ2 = 0,4 · 5 · 10–3 cos 45° = 1,4 · 10–3 (Вб);

Φ3 = 0,4 · 5 · 10–3 cos 60° = 1 · 10–3 (Вб).

 

Φ1 — ?
Φ2 — ?
Φ3 — ?

Відповідь: Φ1 = 2 МВб, Φ2 = 1,4 МВб, Φ3 = 1 МВб.