Задача 1.132

Визначте знак заряду частинки за напрямком її руху і напрямком сили Лоренца (мал. 1.81 і 1.82).

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом лівої руки: якщо розташувати руку так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох доньці в збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки (або напрямлений протилежно напрямку швидкості руху негативно зарядженої частинки), то відігнутий на 90º великий палець укаже напрямок сили Лоренца. На рис. 1.81 заряд частинки негативний, на рис. 1.82 заряд частинки негативний.