Задача 1.133

Швидкість електрона е напрямлена до нас (мал. 1.83). У якому напрямку відхилиться електрон під дією магнітного поля? Дайте відповідь на це запитання, якщо швидкість електрона напрямлена в протилежний бік; лінії магнітної індукції напрямлені в протилежний бік.

а) за правилом лівої руки електрон буде відхилятися ліворуч.

б) 1) За правилом лівої руки електрон буде відхилятися праворуч.

2) Якщо лінії магнітної індукції напрямлені в протилежний бік, то електрон буде відхилятися праворуч.