Задача 1.135

Електрон рухається у вакуумі в однорідному полі, магнітна індукція якого 5 • 10-3 Тл, зі швидкістю 1 • 104 км/с, напрямленою перпендикулярно до ліній індукції. Визначте силу, що діє на електрон.