Задача 1.139

По двох нескінченно довгих паралельних провідниках, відстань між якими l, в одному напрямку проходять струми I1 і I2. Визначте індукцію магнітного поля в точці A, яка лежить на продовженні прямої, що сполучає провідники на відстані S від другого провідника. Вважати, що обидва провідники містяться у вакуумі.