Задача 1.144

Електрон, який має швидкість 1,9 · 107 м/с, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до напрямку його руху. Індукція магнітного поля становить 1,2 · 10–3 Тл. Визначте радіус кривизни траєкторії електрона і його доцентрове прискорення.