Задача 1.146

Електрон рухається в однорідному магнітному полі, індукція якого 4 мТл. Визначте період обертання електрона.