Задача 1.156

Якої форми прагне набути замкнений провідник, по якому проходить струм?

Замкнений провідник прагне набути форму кола.