Задача 1.16

 Ємність конденсатора 6 мкФ, а заряд 3 · 10–4 Кл. Визначте енергію електричного поля конденсатора.