Задача 1.162

Провідне кільце міститься в магнітному полі, лінії індукції якого перпендикулярні до площини кільця. Який напрямок має індукційний струм під час збільшення магнітної індукції (мал. 1.93)?

Під час зростання магнітної індукції за правилом Ленца, у кільці індукційний струм має такий напрям, при якому магнітне поле контуру прагне компенсувати зміну магнітного потоку, яка викликала даний струм. Індукційний струм має напрям проти годинникової стрілки.