Задача 1.163

Провідне кільце перебуває в магнітному полі, лінії індукції якого перпендикулярні до кільця (мал. 1.94). Збільшується чи зменшується магнітна індукція, якщо індукційний струм має напрямок, як на малюнку?

Магнітна індукція збільшується, тому що вектор магнітної індукції магнітного поля кільця має напрям, протилежний вектору магнітної індукції магнітного поля, яке викликає даний струм.