Задача 1.173

Якщо в магнітне поле потрапить електрон, вектор швидкості якого перпендикулярний до напрямку магнітного поля, то він рухатиметься по коловій траєкторії. Доведіть це.

Швидкість руху електрона напрямлена перпендикулярно до ліній магнітної індукції кола. У цьому випадку кут α між напрямом вектора швидкості електрона та вектором B магнітної індукції дорівнює 90°, тому FЛB|q0|υ, бо sin α = 1.

Згідно з правилом лівої руки в будь-якій точці траєкторії електрона сила Лоренца перпендикулярна швидкості його руху, а отже, частинка (електрон) рухатиметься рівномірно по колу.