Задача 1.175

З підвищенням температури магнітні властивості феромагнетиків можуть зникнути.