Задача 1.178

Між полюсами магніту рухається провідник. За напрямком його руху і напрямком індукованої в ньому ЕРС визначте полюси магніту (мал. 1.96).

За правилом лівої руки: якщо ліву руку розташувати так, щоб складова B1 вектора індукції магнітного поля входила в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера.

Отже, праворуч полюс магніту — північний, ліворуч — південний.