Задача 1.179

Між полюсами магніту рухається провідник (мал. 1.97). Визначте напрямок індукованої у провіднику ЕРС.

За правилом лівої руки напрям індукованої у провіднику ЕРС до нас.