Задача 1.181

На паралельні горизонтальні рейки подано напругу, і по провіднику AB (мал. 1.99) проходить струм силою I. Під дією магнітного поля провідник рухається з прискоренням a. Визначте індукцію магнітного поля, якщо площа поперечного перерізу провідника дорівнює S, а густина матеріалу провідника ρ. Тертя не враховувати.