1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. СИРОТЮК 2019 рік

Задача 1.192

Який заряд пройде через резистор (мал. 1.100) після розмикання ключа? ЕРС джерела B = 12 В, внутрішній опір r = 1,5 Ом, індуктивність котушки L = 0,2 Гн, опори резисторів R1 = 7,5 Ом і R2 = 3 Ом. Опором котушки можна знехтувати.