Задача 1.2

Зобразіть картину ліній напруженості електричного поля між двома зарядами у випадках: а) q і –q; б) q і q; в) q і 2q.